Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
01 03 05 07
02 04 06 08
Znajdujesz się w: Strona główna / Publikacje o Gminie

Publikacje o Gminie

 

Szanowni Państwo!

 

W trosce o popularyzację naszej małej ojczyzny prezentuję wybór literatury o gminie Lubycza Królewska. Wśród publikacji są opracowania naukowe, pozycje popularyzatorskie, turystyczne, krajoznawcze, foldery, mapy, archiwalia itp. Literatury o gminie lubyckiej będzie sukcesywnie przybywać. Przy każdej z pozycji podaję jej autora bądź autorów, tytuł, miejsce i datę wydania, liczbę stron oraz bardzo krótką charakterystykę publikacji. Świadomie rezygnuję z recenzowania wyszczególnionej literatury. Moim zdaniem kwestia ta zasługuje na oddzielne opracowanie. Wszelkie informacje na temat umieszczanych pozycji oraz propozycje odnotowywania kolejnych publikacji o gminie bardzo proszę kierować na mój adres mailowy: mariuszkoper74@gmail.com

 

Mariusz Koper

 

 

Piotr Antoniak, Jerzy Chodor, Wasyl Słobodian, Zapomniane pogranicze. Dekanat uhnowski, Lublin 2005, ss. 71 + mapa.

 

Informator-przewodnik po zapomnianym pograniczu. Wśród miejscowości omówione są m.in. Kornie, Machnów, Nowosiółki Kardynalskie, Nowosiółki Przednie, Wierzbica i Żurawce.

 

Archeologia na drodze – drogi archeologii. Szósta wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS, Lublin 2006, ss. 49.

 

Bogato ilustrowany katalog wystawy będący pokłosiem wykopalisk archeologicznych w Hrebennem. Opracowanie naukowe pracowników Instytutu Archeologii UMCS.

 

Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z XVI na XVII w. Dział II: Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej, opracował Aleksander Jabłonowski, Warszawa-Wiedeń 1889-1904.

 

Niezwykle cenne źródło do badań historycznych, geograficznych, onomastycznych i innych. Tutaj fragment dawnego województwa bełskiego, a w jego granicach obszar współczesnej gminy.

 

Bajki z kolorami krajki. Opracowanie: Mariola Agata Gemborys, Zdzisław Pizun, Lubycza Królewska 2012, ss. 20.

 

Broszurka z legendami o początkach Lubyczy oraz wierszami starszych i młodszych mieszkańców gminy. Publikację wzbogacają rysunki lubyckich przedszkolaków.

 

Wiesław Bondyra, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin-Zamość 1993, ss. 175 + mapy.

 

Klasyka i rzadkość na rynku wydawniczym. W leksykonie opisana jest większość miejscowości Zamojszczyzny, w tym gminy lubyckiej. Ważna jest również bogata literatura przedmiotu.

 

Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. Olga Solarz, Nowica 2013, ss. 302.

 

Publikacja poszerza dotychczasową wiedzę na temat ośrodka bruśnieńskiego oraz jego twórców. W książce m.in. artykuł Mariusz Kopra, poświęcony językowi i strukturze inskrypcji nagrobnych.

 

Jan Buraczyński, Roztocze. Dzieje osadnictwa, Lublin 2008, s. 587.

 

Pierwsza odważna próba monografii historyczno-osadniczej Roztocza Polskiego i Ukraińskiego. Publikacja zawiera również wiele cennych danych z zakresu geografii, geologii i hydrografii.

 

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Kraśnik – Zwierzyniec, Zwierzyniec – Hrebenne, Hrebenne – Lwów. Część 1-3. Mapa turystyczna 1: 100 000, Lublin 2006 (egzemplarz bezpłatny).

 

Mapa turystyczna promująca Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oraz wszystkie najważniejsze miejscowości i zabytki kultury napotkane na jego szlaku. Niezbędnik dla każdego rowerzysty.

 

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki [1525] 1596-1875 [1905]. Inwentarz analityczny archiwum. Opracowała: Maria Trojanowska, Warszawa 2003, ss. 590.

 

Przewodnik po jednostce archiwalnej zdeponowanej w Archiwum Państwowym w Lublinie. W niej m.in. osiemnastowieczne wizytacje cerkwi greckokatolickich z terenu gminy Lubycza Królewska.

 

Cmentarz – miejsce (nie)obecnych, red. Olga Solarz, Nowica 2013, ss. 168.

 

Publikacja Stowarzyszenia Magurycz, w której znalazły się m.in. informacje praktyczne związane z ratowaniem sztuki sepulkralnej pogranicza, typografią nagrobną, czytaniem inskrypcji itp.

 

Cmentarze po obu stronach Bugu, red. Hryhorij Arkuszyn, Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin 2014, ss. 342.

 

W monografii dwa artykuły autorstwa dra Mariusza Kopra, poświęcone wybranym nekropoliom oraz ukraińskim miejscom pamięci narodowej na terenie gminy Lubycza Królewska.

 

Wasyl Czerneckij, Zwistky o Lubyczy Kniażoj w okrudzi rawskom, Lwow 1897, ss. 14.

 

W publikacji m.in. lubyckie legendy, informacje o przywileju Siemowita IV, walce lubyckich kniaziów o swoje przywileje oraz budowie i fundatorach murowanej cerkwi w Kniaziach.

 

Barbara Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław 1988, ss. 208.

 

Publikacja onomastyczna poświęcona analizie nazw geograficznych. Wśród kilkuset miejscowości historycznej ziemi bełskiej znajdują się również miana z terenu gminy Lubycza Królewska.

 

Feliks Czyżewski, Stefan Warchoł, Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny. Rozprawy Slawistyczne 9, Lublin 1998, ss. 497.

 

Publikacja dialektologiczna. Wśród materiałów gwarowych teksty polskie i ukraińskie z Lubyczy Królewskiej i Wierzbicy wypowiadane przez nieżyjących już autochtonów z tych miejscowości.

 

Wojciech Dziedzic, Monastyrski tryptyk i akcja „Wisła”, Tomaszów Lubelski 2001, ss. 128.

 

Książka opisuje dzieje klasztoru we wsi Monastyrz (poza lubycką gminą) oraz historię stosunków polsko-ukraińskich z lat 1945-1947 z licznymi wątkami dotyczącymi gminy Lubycza Królewska.

 

Wojciech Dziedzic, Między Hitlerem a Stalinem. Tomaszowskie od września 1939 do Katynia, Tomaszów Lubelski 2011, ss. 107.

 

W publikacji tomaszowskiego regionalisty m.in. wiele danych o bunkrach „Linii Mołotowa”. Lista ofiar Katynia zawiera m.in. podstawowe informacje o posterunkowych z Lubyczy Królewskiej.

 

„Gazeta Lubycka”. Pismo Samorządu Terytorialnego. ISSN 1620-459.

 

Czasopismo wydawane w latach 2000-2009, a w nim tysiące artykułów o zróżnicowanej tematyce (m.in. z życia gminy, szkół, historii, kultury i sportu). Tu wydanie z maja-czerwca 2006 roku.

 

Gmina Lubycza Królewska. Informator turystyczny. Opracowanie tekstu, mapy, zdjęcia: Edward Słoniewski, Zamość-Lubycza Królewska 2011, ss. 16.

 

Jeden z ostatnich folderów. Gmina Lubycza Królewska w pigułce. Opisanych zostało w nim większość miejscowości, zabytki kultury oraz szlaki turystyczne przebiegające przez gminę.

 

Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno-kulturowe, opracowanie tekstu: Mariusz Koper, Lubycza Królewska 2010, ss. 150.

 

Bogato ilustrowana publikacja przedstawiająca rys historyczny i współczesny wszystkich miejscowości gminy Lubycza Królewska. W części końcowej wykaz podstawowej literatury.

 

Gmina Lubycza Królewska zaprasza, Lubycza Królewska 2007, ss. 15.

 

Jeden z gminnych folderów, a w nim historia, zabytki, przyroda, turystyka i sport na terenie gminy Lubycza Królewska. Publikacja z mapą lubyckiej gminy oraz kolorowymi fotografiami.

 

Maksymilian Goldstein, Karol Dresdner, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów 1939, ss. 208 (reprint: Kraków 2009).

 

Publikacja przedstawia bogatą spuściznę kulturową Żydów polskich. W jednej z części książki omówiona jest żydowska fabryka fajansów i wyrobów kamionkowych z Lubyczy Królewskiej.

 

Jan Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, ss. 188.

 

Klasyka i raczej już „biały kruk” na rynku księgarskim. Wśród omawianych miejscowości Lubycza i Potoki. Na uwagę zasługują też fotografie archiwalne (m.in. lubyckiego pałacu Horowitza).

 

Jan Górak, Materiały do historii kultury materialnej Zamojszczyzny, Zamość 1992, ss. 64 + 57 map.

 

Książka zasłużonego w badaniach regionalnych Jana Góraka. Jej trzon stanowi bibliografia oraz mapy, które pokazują bogactwo kultury materialnej pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

Iwan Huk, Seło nad Sołokijeju, Warszawa 1996, ss. 291.

 

Opowieść dawnego mieszkańca Teniatysk o wsi jego młodości i dzieciństwa. Poza wiadomościami historycznymi wiele sentymentalnych wspomnień. Publikację wzbogacają zdjęcia archiwalne.

 

Ołeh Wołodymyr Iwanusiw, Cerkwa w rujini. Zahybel ukrajinśkych cerkow Peremyśkoji Eparchiji, St. Catharines 1987, ss. 351.

 

Bogato ilustrowany album, a w nim m.in. krótka historia oraz archiwalne zdjęcia i szkice cerkwi w Korniach, Machnowie Nowym, Siedliskach, Teniatyskach, Wierzbicy i Żurawcach.

 

Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 1993, ss. 386.

 

Jedna z najważniejszych i najcenniejszych pozycji do dziejów historii osadnictwa tej części pogranicza polsko-ruskiego. W publikacji wiele odwołań do miejscowości lubyckiej gminy.

 

Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w. Mapy, Warszawa 1993.

 

Zbiór 23 map ilustrujących zróżnicowanie geograficzne wybranych zagadnień z historycznego województwa bełskiego. Osobna broszura stanowiąca integralną cześć książki autora.

 

Stanisław Jastrzębski, Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007, ss. 264.

 

Zbrodnie dokonane przez UPA w latach 1939-1947. Wśród nich opisane są również i te, które były dokonane na terenie gminy Lubycza Królewska. W publikacji wstrząsające fotografie.

 

Grzegorz Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2004, ss. 215.

 

Rozszerzona i poprawiona wersja rozprawy habilitacyjnej profesora UMCS. W książce wiele informacji o Lubyczy, Kniaziach, Teniatyskach i Starym Hrebennem (dziś Siedliska).

 

Grzegorz Jawor, Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie (na przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku), [w:] Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 3 (7), red. Jerzy Sperka, Bożena Czwojdrak, Katowice 2011, s. 227-239.

 

Historia lubyckiego kniaziostwa od XV do połowy XIX wieku. Autor, korzystając ze źródeł archiwalnych, przedstawia przemiany wsi oraz obronę własnych interesów tutejszych libertynów.

 

Język polski. Współczesność. Historia, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, Małgorzata Nowak, Lublin 2009, ss. 248.

 

Publikacja o charakterze językoznawczym, a w niej na stronach s. 205-210 artykuł Mariusza Kopra poświęcony analizie znaczeniowej i strukturalno-gramatycznej nazwy wsi Hrebenne.

 

Kamienny Las na Roztoczu, Lubycza Królewska [b.r.w.], ss. 19.

 

Publikacja promująca ideę powstania Geoparku „Kamienny Las na Roztoczu”. Prezentuje m.in. najciekawsze stanowiska geologiczne położone na terenie gminy Lubycza Królewska.

 

Danuta Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, ss. 378.

 

Autorka przedstawia historię i współczesność (łącznie ze stanem zachowania) cmentarzy Zamojszczyzny. Wśród nekropolii omówione są również i te z terenu gminy Lubycza Królewska.

 

Mieczysław Kawka, Szkoły rolnicze w Lublinie i w Lubyczy Królewskiej 1944-2011, Lubycza Królewska 2012, ss. 234.

 

Monografia szkoły autorstwa znanego w środowisku regionalistów byłego dyrektora Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Lubyczy Król. W książce znajdują się również listy absolwentów.

 

Mychajło Koć, Werbycia w istoriji ta perekazach (X st. - 1939 r.), Lwiw 2000, ss. 192 + 8 s. fotografii.

 

Książka o przedwojennej Wierzbicy. W publikacji historia wioski, cerkwi wierzbickich, dzieje kapliczek na Czernewie, spis mieszkańców wsi, dokumenty archiwalne tej miejscowości.

 

Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w pejzażu pogranicza, Lublin-Zamość 2008, ss. 128.

 

Wydawnictwo albumowe z opracowaniem naukowym dra Piotra Kondraciuka. Wśród kapliczek i krzyży znajdują się również i te z gminy Lubycza Królewska (m.in. z Siedlisk i Żurawiec).

 

Jolanta Klimek, Mariusz Koper, Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 1 (3), s. 243-263.

 

Materiał badawczy pochodzi również z cmentarzy na terenie gminy Lubycza Królewska (m.in. z Korni, Lubyczy Kameralnej, Lubyczy-Kniazie, Mostów Małych, Teniatysk, Wierzbicy i Żurawiec).

 

Mariusz Koper, Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne” 2001-2002, t. XLIX-L, z. 6, s. 179-193.

 

Czasopismo o charakterze językoznawczym. W artykule onomastycznym o nazewnictwie Roztocza autor na szeroką skalę zajął się analizą znaczeniową i strukturalną nazwy wsi Teniatyska.

 

Mariusz Koper, O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1 (1), s. 327-339.

 

W artykule etymologie ludowe (podania, legendy polskie i ukraińskie) i naukowe związane z nazwą Lubycza Królewska. Autor pokazuje różne mechanizmy fantazjowania podaniowego.

 

Mariusz Koper, Z zagadnień gramatyki onomastycznej i kultury języka – ulica Łunia, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. LVII, z. 6, s. 49-54.

 

W czasopiśmie językoznawczym autor zajął się paradoksami językowymi związanymi z nazwą jednej z lubyckich ulic. Autor przedstawia również bliżej samego patrona tej ulicy.

 

Mariusz Koper, Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka, „Studia Żydowskie. Almanach” R. II (2012), nr 2, s. 209-224.

 

W studiach wydawanych przez PWSZ w Zamościu artykuł o eksterminacji Lubyczy Królewskiej w czasie drugiej wojny światowej oraz próbie upamiętnienia jej dawnych mieszkańców.

 

Mariusz Koper, Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza Królewska 2009, ss. 150.

 

Publikacja przedstawia historię wszystkich współczesnych miejscowości gminy Lubycza Królewska. Autor zajął się też analizą semantyczno-etymologiczną i strukturalną nazewnictwa.

 

Mariusz Koper, Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2012, s. 233-253.

 

Autor przedstawia historię Żydów lubyckich od czasów najdawniejszych po współczesne. W publikacji kilka zdjęć archiwalnych Lubyczy Królewskiej z drugiej wojny światowej.

 

Mariusz Koper, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220.

 

Szczegółowe studium onomastyczne poświęcone nazwom miejscowości, nazwom części miejscowości, przysiółków i kolonii oraz nazwom terenowym i wodnym gminy lubyckiej.

 

Andrij Kordan „Kozak”, Ostatni nabój z ładownicy, b.m.w. 2013, ss. 342.

 

Książka zawiera wspomnienia żołnierza UPA z kurenia „Zalizniaka”. W publikacji wiele interesujących wątków związanych z miejscowościami gminy Lubycza Królewska.

 

Mychajło Kozak, Pomiany, Hospody, duszi słuh Twojich, Peremyszl-Lwiw 2002, ss. 280.

 

Autor opisuje tragiczne losy księży Cerkwi greckokatolickiej z terenu przemyskiej eparchii. Wśród wielu wspominani są też m.in. duchowni z Lubyczy-Kniazie, Machnowa Starego i Wierzbicy.

 

Mychajło Kozak, Hrebenne w druhij switowij wijny, Peremyszl 2010, ss. 306.

 

Hrebenne oraz jego mieszkańcy w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji. Książka przedstawia też deportacje mieszkańców wioski w latach 1945-1946 oraz w trakcie akcji „Wisła” w 1947 roku.

 

Kronika Parafii Rawa Ruska. Zbiory Archiwum Parafialnego w Lubyczy Królewskiej.

 

W kronice m.in. cenne informacje o trudnych początkach budowy kościoła w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach. Na kartach rękopisu można również odnaleźć wiele informacji z czasów wojny.

 

Księga adresowa Polski (wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926-1927. Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej. Spółka z o. o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse, Warszawa (druk: Zakłady graficzne „Biblioteka Polska”. Bydgoszcz).

 

Swoista panorama firm z czasów dwudziestolecia międzywojennego. W księdze cenne informacje  z zakresu przemysłu, rzemiosła i handlu wielu miejscowości współczesnej gminy lubyckiej.

 

Robert Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010, ss. 280 + 16 s. fotografii.

 

Wprawdzie Bełżec to współcześnie odrębna gmina, jednak w publikacji tej występuje wiele wątków związanych z tragicznymi losami Żydów lubyckich w czasie drugiej wojny światowej.

 

Kazimierz Lubecki, Z historyi lubickiej, Kraków 1918, ss. 24.

 

W broszurce m.in. informacje o przywileju Siemowita IV z 1422 roku, innych przywilejach dla kniaziów, kniaziostwie i kulturze lubyckiej. Na uwagę zasługuje również „kwiecisty” język autora.

 

Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych. Przedmowa, wybór tekstów i opracowanie: Zdzisław Pizun, Lubycza Królewska 2013, ss. 96.

 

W publikacji m.in. tłumaczenia ukraińskich tekstów Andrija Łuniwa i Wasyla Czernećkoho oraz wstęp do tłumaczeń Mariusza Kopra. Pozycję wzbogacają fotografie współczesne Lubyczy i okolic.

 

Lustracja miast i miasteczek województwa bełskiego z roku 1752. Rękopis nr 219 w Centralnym Historycznym Archiwum Państwowym we Lwowie.

 

Jeden z dokumentów lwowskich. Na fotografii fragment lustracji Lubyczy Królewskiej. Źródło do badań historyczno-osadniczych. W rękopisie m.in. omówione są domy zajezdne Żydów lubyckich.

 

Michał Łesiów, Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 1972, ss. 216.

 

Podstawowa i jedyna jak dotychczas publikacja z zakresu mikrotoponimii Lubelszczyzny. Wśród wielu nazw terenowych (pól, łąk, lasów itp.) również i te z terenu gminy Lubycza Królewska.

 

Andrij Łuniw, Lubycza-Kniazi. Pryczynky do istoriji sił wołośkoho prawa w Hałyczyni, „Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka” 1929, t. 150, s. 93-108.

 

Napisana w języku ukraińskim naukowa publikacja prawnika – Andrija Łuniwa, związana z problematyką kolonizacji na prawie wołoskim w Lubyczy oraz jej najbliższych okolicach.

Władysław Makarski, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996, ss. 329 + 5 map (w załączniku).

 

Wiele interesujących informacji związanych genezą oraz funkcjonowaniem nazw geograficznych w tej części pogranicza (m.in. opisana jest tutaj etymologia Lubyczy Królewskiej).

 

Mapa gminy Lubycza Królewska. Skala 1: 70000. Dodatek do „Gazety Lubyckiej”, maj-czerwiec 2005, nr 5-6/59-60.

 

Mapa gminy z opracowaniem merytorycznym, geograficznym i interpretacją komputerową Jerzego Mrzygłoda. Komentarz historyczny do mapy autorstwa Mariusza Kopra.

 

Mapa topograficzna Polski (Pas 47, Słup 37 – Tomaszów Lubelski). Skala 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1937.

 

Jedna z najpopularniejszych map przedwojennych. Doskonałe źródło kartograficzne do badań historyczno-osadniczych, demograficznych, topograficznych, geograficznych i onomastycznych.

 

Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, tekst: Mariusz Koper, Lubycza Królewska 2012, ss. 40.

 

Jedna z ostatnich pozycji autorskich dra Mariusza Kopra. Tym razem o historii Żydów lubyckich oraz pamięci o tej społeczności w czasach współczesnych. W publikacji wiele zdjęć archiwalnych.

 

Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 1942 – 1960, Warszawa 2006, ss. 720.

 

Pierwsza próba całościowego przedstawienia działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. W publikacji liczne wątki związane z tzw. Galicją Wschodnią.

 

Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947, Kraków 2011, ss. 523.

 

Popularnonaukowe opracowanie historii konfliktu polsko-ukraińskiego z lat 1943-1947. Jeden z rozdziałów opisuje m.in. tzw. rzeź galicyjską, tj. akcję antypolską w Galicji Wschodniej.

 

Nadleśnictwo Tomaszów, Szlakiem skamieniałych drzew. Ścieżka edukacyjna. Tekst i zdjęcia: Wiesław Lipiec, Zwierzyniec 2005, ss. 10.

 

Bogato ilustrowane wydawnictwo folderowe promujące przyrodniczo-kulturową ścieżkę edukacyjną wiodącą przez urokliwe zakątki Siedlisk oraz najbliższej okolicy.

 

Nadleśnictwo Tomaszów. Ścieżka rowerowa Hrebenne – Siedliska. Tekst i zdjęcia: Wiesław Lipiec, Zwierzyniec 2006, ss. 10.

 

Składająca się z siedemnastu przystanków trasa rowerowa wiodąca przez najpiękniejsze zakątki Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach gminy lubyckiej.

 

Nadleśnictwo Tomaszów. Walory przyrodnicze, Zwierzyniec 2011, ss. 120.

 

Album ze zdjęciami tomaszowskiego nadleśnictwa. Wśród fotografii m.in. buczyna karpacka z okolic Siedlisk, cerkiew w Hrebennem, muzeum w Siedliskach i ruiny cerkwi w Kniaziach.

 

Nasz kraj. Lubacziwszczyna, nr 5,Lwiw 2009, ss. 94.

 

W tym numerze ukraińskiej publikacji bardzo dużo wiadomości o nieistniejących już przysiółkach gminy Lubycza Królewska. W periodyku m.in. wspomnienia mieszkańców Święcia i Sołtysów.

 

Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Lubow Frolak, Lublin 2011, ss. 214.

 

Publikacja o cmentarzach pogranicza, a w niej na stronach 143-157 artykuł Mariusza Kopra o gminnych nekropoliach w Hrebennem, Lubyczy Królewskiej i Żurawcach.

 

Józef Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003, ss. 671.

 

Publikacja znanego w środowisku regionalnym autora. Wśród opisu około 900 alfabetycznie ułożonych miejscowości Zamojszczyzny odnajdziemy również i te z gminy Lubycza Królewska.

 

Odzyskanie praw miejskich Lubyczy Królewskiej szansą dynamicznego rozwoju gminy.

 

Folder wydany przez Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej. Autorzy wydawnictwa przedstawiają korzyści płynące z uzyskania prawa miejskiego przez miasteczko – Lubyczę Królewską.

 

Opuszczone – ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją Moniki Rzepiejewskiej, Warszawa 2013, ss. 60.

 

W publikacji m.in. interesujący artykuł Janusza Smazy, poświęcony działalności konserwatorskiej w zakresie rzeźby cmentarnej (tutaj wiele informacji związanych z miejscowościami gminy).

 

Parki krajobrazowe Zamojszczyzny, tekst: Alina Anasiewicz, Zamość 2005, ss. 80.

 

Publikacja z wieloma fotografiami. Wśród omówionych parków Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, którego lubelska część znajduje się na terenie gminy Lubycza Królewska.

 

Artur Pawłowski, Roztocze. Przewodnik, Pruszków 2009, ss. 415.

 

Pierwszy przewodnik omawiający praktycznie wszystkie znakowane trasy piesze i rowerowe po Roztoczu Polskim i Ukraińskim. Zwieńczenie wieloletniej pracy autora innych przewodników.

 

Halina Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin 2001, ss. 307.

 

W publikacji Haliny Pelcowej – profesor językoznawstwa UMCS m.in. 160 leksemów gwarowych z dwóch miejscowości gminy Lubycza Królewska – Siedlisk oraz Wierzbicy.

 

Janusz Peter, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2001, ss. 592.

 

Publikacja znanego tomaszowskiego regionalisty, a w niej wątki związane ze współczesnymi miejscowościami gminy Lubycza Królewska. W książce m.in. tekst – Za trzy konie (s. 90-94).

 

Zdzisław Pizun, Kościół i parafia w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1994, ss. 48.

 

Historia lubyckiego kościoła i parafii rzymskokatolickiej autorstwa historyka, nauczyciela oraz regionalisty z Lubyczy Królewskiej. Publikacja wydana z okazji 90. rocznicy budowy kościoła.

 

Zdzisław Pizun, Łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1997, ss. 31.

 

Rys historyczny ikony z Rawy Ruskiej oraz kultu Matki Bożej Różańcowej. W publikacji m.in.  fotografie ikony sprzed i po konserwacji oraz wybór modlitw i pieśni różańcowych.

 

Zdzisław Pizun, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1997, ss. 72.

 

Publikacja przedstawia rys historyczny Lubyczy, dzieje lubyckiej oświaty, powstanie szkoły w 1953 roku, spis nauczycieli i absolwentów oraz sylwetkę patrona szkoły – generała Nikodema Sulika.

 

Zdzisław Pizun, Mariusz Lewko, Z dziejów Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Siedliskach, Siedliska 2003, ss. 114.

 

Drugie (poprawione i uzupełnione) wydanie książki poświęconej parafii rzymskokatolickiej w Siedliskach. Pracę wzbogaca wkładka fotograficzna m.in. ze zdjęciami archiwalnymi.

 

Plan miejscowości. Lubycza Królewska. Skala 1: 5400. Dodatek do „Gazety Lubyckiej”, kwiecień 2005, nr 4/58.

 

Jedyna jak dotychczas opublikowana mapa Lubyczy Królewskiej. Projekt graficzny i realizacja Jerzego Mrzygłoda. Druga strona mapy z reklamami sklepów, aptek, firm i zakładów usługowych.

 

Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej, red. Stanisław Stępień, t. III, Przemyśl 1996, ss. 336.

 

W publikacji na stronach 101-114 m.in. artykuł prof. Witolda Kołbuka z KUL o granicach i sieci parafialnej greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX wieku.

 

Władysław Putko, W cieniu starego klonu. Wspomnienia o wsi Zatyle, ss. 148.

 

Sentymentalna i nostalgiczna opowieść o Zatylu oraz jego mieszkańcach. Publikacja przedstawia losy dawnych mieszkańców tej wioski. W książce relacje, wspomnienia oraz wiersze.

 

Anizija Putko-Stech, Ukrajinśki swjaszczenyky Zakerzonnia. Chronika represji, Lwiw 2007, ss. 368.

 

Autorka opisuje tragiczne losy księży greckokatolickich z ziem leżących na zachód od tzw. linii Curzona (m.in. z Teniatysk, Wierzbicy i Żurawiec). Publikacja w języku ukraińskim i angielskim.

 

Grzegorz Rąkowski, Polska egzotyczna. Część II, Pruszków 2012, ss. 416.

 

Na kartach tego przewodnika znajdują się ciekawe informacje o gminnych wioskach położonych w Kotlinie Pobuża (Kornie, Wierzbica) oraz na Roztoczu Południowym (Hrebenne, Siedliska).

 

Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. Waldemar Martyn, Marek Wiśniewski, Mariusz Koper, Zamość 2013, ss. 372.

 

W książce wiele różnych faktów związanych z miejscowościami gminy Lubycza Królewska. Autorami artykułów są m.in. Mariusz Koper, Piotr Krzych i Marek Łuszczyński.

 

Roztocze. Historia i kultura I, red. Wojciech Łysiak, Tomaszów Lubelski-Lubaczów 2012, ss. 267.

 

W publikacji zbiorowej m.in. artykuł Mariusza Kopra o nazwie geograficznej Roztocze oraz Marka Wiśniewskiego o zmianach w sieci osadniczej przygranicznych gmin Roztocza Wschodniego.

 

Roztocze Tomaszowskie, Lublin 2012, ss. 64.

 

Wydawnictwo albumowe. Wśród zdjęć również i te z terenu gminy Lubycza Królewska (cerkwie w Hrebennem i Żurawcach, skamieniałe drzewa i muzeum w Siedliskach, cmentarz w Kniaziach).

 

Roztocze Wschodnie. Lubycza Królewska – Potylicz. Opracowanie tekstu i mapy: Edward Słoniewski, Lubycza Królewska-Zamość 2008.

 

Jeden z folderów promujących urokliwe zakątki polskiego i ukraińskiego Roztocza. Folder wydany z okazji organizowanych dorocznie przez gminę lubycką majowych rajdów rowerowych.

 

Roztocze Wschodnie. Międzynarodowy Rowerowy Rajd Przyjaźni. Opracowanie tekstu i mapy: Edward Słoniewski, Zamość Lubycza Królewska 2010, ss. 30.

 

Jeden z folderów promujących majowy rajd rowerowy po Roztoczu Wschodnim. Autor opisuje roztoczańskie trasy rowerowe po stronie polskiej i ukraińskiej. Publikację wzbogacają zdjęcia.

 

Paweł Rydzewski, Roztocze Południowe, Krosno 2009, ss. 247.

 

Przewodnik inny niż wszystkie, a w nim m.in. trasa zwana lubycką. Autor ma swoje roztoczańskie ścieżki. By być precyzyjnym w opisie i lokalizacji obiektów, posługuje się współrzędnymi GPS.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. Województwo lwowskie, t. XIII,  Warszawa 1924.

 

Jedno ze źródeł demograficznych i statystycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na stronach 35-37 miejscowości współczesnej gminy lubyckiej (ówczesny powiat Rawa Ruska).

 

Edward Słoniewski, Wędrówki po Roztoczu. Przewodnik. Historia, przyroda, legendy, Zamość 2009, ss. 80.

 

W książeczce zostały zostały opisane takie miejscowości jak Lubycza Królewska, Kniazie, Hrebenne i Siedliska. Autor opisał też szlak rowerowy „Nad Sołokiją” (ok. 25 km).

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. I-XV, Warszawa 1880-1902.

 

Monumentalne dzieło. Źródło wiedzy o historii i geografii wielu miejscowości gminy. Tu okładka tomu siódmego, w którym przedstawiona jest m.in. historia Lubyczy Królewskiej (s. 457-459).

 

Sumariusz dokumentów kniaziów lubyckich. Zbiór dra A. Czołowskiego, syg. 2225. Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie.

 

Liczący niespełna 200 stron rękopis przedstawiający walkę kniaziów od XV do XIX wieku ze starostami i okoliczną szlachtą o utrzymanie swoich praw i przywilejów (tu jedna z kart).

 

Szlak Centralny na Roztoczu Wschodnim. Opracowanie i zdjęcia: Edward Słoniewski PTTK O/Zamość, Lubycza Królewska-Zamość [b.r.w.].

 

Jeden z lokalnych folderów opisujący Szlak Centralny na terenie Roztocza Wschodniego z kilkoma miejscowościami gminy lubyckiej, zabytkami kultury i osobliwościami przyrodniczymi.

 

Szlaki rowerowe regionu lubelskiego. Zwierzyniec – Hrebenne. Mapa turystyczna 1: 50 000, Lublin 2004.

 

Jedna z kilkuczęściowych map opisujących szlaki rowerowe Lubelszczyzny. Ta część promuje m.in. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza i kilka miejscowości gminy Lubycza Królewska.

 

Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, red. Stefan Batruch, Roman Zilinko, Lublin 2005, ss. 224 + płyta CD.

 

W publikacji m.in. artykuł Pawła Sygowskiego o cerkwiach w Teniatyskach, Lubyczy i Kniaziach, Romana Zilinki o ikonostasie cerkwi z Teniatysk oraz wiele innych interesujących tekstów.

 

Śladami Żydów. Lubelszczyzna, opracowanie tekstów: dr Marta Kubiszyn, Lublin 2011, ss. 488.

 

Pierwsza tego typu publikacja – przewodnik obejmujący Lubelszczyznę, w którym można odnaleźć ślady żydowskiej spuścizny kulturowej. Opisana jest również w nim Lubycza Królewska.

 

Tragedia 4-X-1942 roku, tekst: Mariusz Koper, Lubycza Królewska 2012, ss. 8.

 

Zarys historyczny najtragiczniejszego poranka w dziejach drugiej wojny światowej dla Lubyczy Królewskiej i kilku sąsiednich wsi. W publikacji relacje świadków pamiętających te wydarzenia.

 

Stanisław Turski, Marek Wyszkowski, Lubelszczyzna. Przewodnik, Lublin 2006, ss. 345.

 

W przewodniku po Lubelszczyźnie m.in. informacje o Centralnym Szlaku Roztocza, a w nim na stronach 283-284 informacje o Lubyczy Królewskiej, Teniatyskach, Mostach Małych i Hrebennem.

 

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. Powiat tomaszowski (województwo lubelskie). Zeszyt nr 120. Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1970, ss. 44.

 

Wykaz nazw miejscowości, części miejscowości, przysiółków, nazw terenowych i wodnych podzielony według ówczesnych gromad. Wśród nich również gromada Lubycza Królewska.

 

Józef Wawrzyński, Lubycza w ogniu (9marca 1946 r.), „Rocznik Tomaszowski” 1983, R. 1, s. 109-120.

 

Pełna dramaturgii relacja bezpośredniego uczestnika walk polsko-ukraińskich w Lubyczy Królewskiej, a zarazem ówczesnego żołnierza 8 Bydgoskiego pułku piechoty Wojska Polskiego.

 

Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638.

 

Obszerna monografia rodzinnej wsi prof. Emiliana Wiszki. W książce m.in. wiele informacji o języku, szkolnictwie, religii, architekturze, zwyczajach, deportacji, konfliktach zbrojnych itp.

 

Paweł Wład, Marek Wiśniewski, Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów, Mielec 2004, ss. 456.

 

Kolejne już wydanie jednego z najpopularniejszych przewodników po Roztoczu Wschodnim. Omówione w nim trasy turystyczne przebiegają też przez miejscowości gminy Lubycza Królewska.

 

Stepan Wowk, Seło Machniw. Knyżka napysana na perekazach i spostreżenniach ludej toho czasu, Edmonton, Alberta-Kanada 1984, ss. 220.

 

Publikacja napisana przez dawnego mieszkańca Machnowa (dzisiaj Machnowa Starego). W książce autor opisuje historię tej wsi, dawne cmentarze, cerkwie, zwyczaje, obrzędy oraz inne ciekawostki.

 

Włodzimierz Wójcikowski, Ludwik Paczyński, Roztocze. Przewodnik, Warszawa 1986, ss. 364 + mapa.

 

Klasyk wśród roztoczańskich przewodników. Mimo upływu lat publikacja wciąż aktualna. Spośród wielu tras autor opisuje również i te, które przebiegają przez gminę Lubycza Królewska.

 

Leszek Wójtowicz, Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia, Lublin 2008, ss. 99.

 

W publikacji m.in. o bunkrach Linii Mołotowa oraz tzw. równaniu granicy w 1951 roku. Wiele wątków związanych z miejscowościami gminy Lubycza Królewska.

 

Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, red. Dmytro Buczko, Michał Łesiów, Lublin 2003, ss. 179.

 

W publikacji na stronach 143-151 artykuł Marii Borciuch o polonizmach w ukraińskich gwarach okolic Hrebennego. Materiał gwarowy pochodzi z Hrebennego, Mostów Małych i Potoków.

 

Ludwik Zieliński, Narol – Lubycza – Żółkiew, „Lwowianin”, Lwów 1841, s. 12-13.

 

Niewielki szkic dawnego właściciela Lubyczy Królewskiej, zawierający krytykę lubyckiego kniaziostwa oraz jego mieszkańców, którzy rościli sobie prawa do bycia kniaziami.

 

Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, red. Zdzisław Michalczyk, Lublin 2001, ss. 298.

 

W publikacji z zakresu hydrografii m.in. informacje o rozmieszczeniu i wydajności źródeł na Roztoczu. Na uwagę zasługuje też rozdział o źródłach świętych i uznawanych za lecznicze.

 

V Roztoczański Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska – Rawa Ruska. Opracowanie tekstu i mapy: Edward Słoniewski, Zamość-Lubycza Królewska 2011.

 

Jeden z folderów promujących majowy rajd rowerowy po Roztoczu Wschodnim. Opisane są w nim m.in. miejscowości gminy lubyckiej, ciekawostki kulturowe i przyrodnicze tego zakątka Polski.

 

VI Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska – Rawa Ruska. Tekst i mapa: Edward Słoniewski, 29.04-30.04-2012.

 

Kolejny już folder poświęcony majowemu rajdowi rowerowemu po urokliwych zakątkach Roztocza Wschodniego. Publikację wzbogacają kolorowe fotografie zabytków kultury materialnej.

 

VII Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska – Rawa Ruska. Opracowanie i zdjęcia: Edward Słoniewski, 11-12 maja 2013.

 

Wydawnictwo folderowe, a w nim opisane dzieje miejscowości oraz zdjęcia z trasy rajdu (m.in. Lubyczy Królewskiej, Huty Lubyckiej, Łazowej, Kamionki Wołoskiej, Rawy Ruskiej, Potylicza).

 

100 lat Kościoła pw. Krzyża Świętego w Żurawcach 1912-2012 i 15 lat Parafii 1997-2012. Przygotował materiały i opracował: Stanisław Predko.

 

Folder wydany z okazji obchodów stulecia świątyni w Żurawcach. Autor w skrócie przedstawia historię tej miejscowości oraz dzieje tutejszych parafii: greckokatolickiej i rzymskokatolickiej.


Publikacje o Gminie - galeria

 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Publikacje o Gminie
 
Baner Flesh
17 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej,
Kolejowa 1, 22-680 Lubycza Królewska, pow. tomaszowski, woj. lubelskie
tel.: 0846617002, fax: 0846617412, email: gmina@lubycza.pl, http://www.lubycza.pl
NIP: 921-19-87-120, Regon: 950368948
Rachunek bankowy: BS Lubycza Królewska 87 9617 0005 0000 0071 2000 0001
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x